Український інститут перекладу підтримує запровадження саморегулювання галузі перекладу в Україні з метою забезпечення її сталого розвитку.

На нашу думку, найбільш ефективною є двокрокова модель:

  • об’єднання стейкхолдерів у громадські організації для формування груп із спільними поглядами;
  • утворення такими громадськими організаціями галузевої спілки, позиція якої була б обов’язковою до врахування урядом у питаннях, що стосуються галузі перекладу.