Вільне володіння рідною мовою

Рекомендовано, щоб у парі мов, в яких виконується переклад, принаймні одна була рідною. Допускається переклад з іноземної на мову повсякденного спілкування перекладача, якщо перекладач має значний досвід роботи за тематикою перекладу або якщо переклад не вимагає

В Україні склалася ситуація, коли українською нерідко перекладають особи, які не є носіями цієї мови, але вводять в оману замовників. Такі люди щонайменше зобов’язані попереджати замовників про неможливість забезпечити найвищу якість перекладу.

Перекладач повинен уміти продукувати висловлювання за визначеною темою; давати коментар і доповнювати його на основі загальновідомих фактів і останніх новин.

Спосіб контролю: резюме змісту відео, висловлення власної думки та обґрунтованого прогнозу розвитку висвітленої ситуації.

Приклади відео, які можна використати для контролю:

Вільне володіння іноземною мовою, якою виконується переклад

Нерідко трапляється маніпулятивне твердження із твердженням, що особа досконало володіє іноземною мовою, оскільки проживала за кордоном. Насправді, є суттєва різниця між побутовим спілкуванням, навчанням у школі та професійним володінням мовою.

Перекладач повинен розуміти як носія мови, так і мовця, для якого вказана мова не є рідною; уміти продукувати висловлювання за визначеною темою, давати коментар і доповнювати його на основі загальновідомих фактів і останніх новин.

Спосіб контролю: резюме змісту відео, висловлення власної думки та обґрунтованого прогнозу розвитку висвітленої ситуації.

Приклади відео, які можна використати для контролю:

Повноцінна класична філологічна освіта

Перекладачі, які не отримали класичну філологічну підготовку (зокрема, з дисциплін мовознавства, стилістики, лексикології, а також психології), зазвичай не демонструють умінь і навичок, потрібних у цій професії. Оманою є урізана підготовка перекладача, наприклад, за фахом «політолог, перекладач-референт». Класична підготовка спрямована не лише на опанування мови, а й культури, основ світогляду носіїв іноземної мови, механізмів подолання бар’єрів міжкультурного спілкування, критичного мислення. Слід зазначити, що особи, які тривалий час мешкали за кордоном, можуть мати деякий рівень такої підготовки. У такому разі, їм може бути достатньо скороченої підготовки за фахом перекладача, наприклад, у магістратурі з перекладу на підставі диплому бакалавра з будь-якої іншої спеціальності.

Сформований світогляд

Не допускається виконання замовлень, коли його робота шкодить національним інтересам держави, громадянином якої він є. Регулярне виконання сумнівних замовлень має бути підставою щонайменше для недопуску такого перекладача до виконання замовлень органів державної влади та правоохоронних органів.

Психологічний профіль, громадська діяльність

Багатьом усним перекладачам бракує вміння працювати в команді. Перекладач повинен займатися саморозвитком, реалізовувати проекти pro bono, сприяти розвитку галузі, співпрацювати з профільними навчальними закладами.